Psychosomatické centrum

Úvod

Základom komplexnej psychosomatickej medicíny je vyvážené posudzovanie troch aspektov Objektívneho, telesného stavu pacienta Subjektívneho stavu, stavu pacientovej psychiky Pacientovej životnej situácie Iba komplexným posúdením týchto aspektov je možné objasniť skutočnú príčinu pacientových problémov. Tá sa obvykle realizuje v tímovej spolupráci lekára, psychológa, fyzioterapeuta, poradcu životného štýlu, výživového poradcu a samozrejme odborných špecialistov zameraných na medicínske odbory neurológia, kardiológia, endokrinológia, gastroenterológia, vyšetrovacie metódy klasickej medicíny. Špecializované odbory slúžia na diferenciálnu diagnostiku príčiny ochorenia, či sa jedná o funkčné alebo orgánové ochorenie. Cieľom komplexného pohľadu na ochorenie pacienta je vyhnúť sa zbytočným a pacienta zaťažujúcim vyšetreniam , reaalizovať liečebný program tak aby mobilizoval samoúzdravné schopnosti organizmu..

Tím psychosomatického centra:

Psychiater Psychológ Terapeuti - skupinové terapie   Nadštandardne poskytujeme aj návštevy doma u pacientov, objednávanie je osobné na základe telefonického kontaktu, diskrétne, aj po ordinačných hodinách.Posávanie infúzií doma u pacienta. Podstatou psychosomatickej starostlivosti je celostný holistický prístup a pohľad na zdravie človeka. Psychosomatika se zaoberá súvislosťami medzi telom (soma), dušou (psyché)

Príklady príznakov a chorôb psychosomatického spektra:

 • Bolesť hlavy - migréna, tenzná cephalea

 • Poruchy spánku, nespavosť, spánková inverzia

 • Funkčné obrny, poruchy senzibility, senzorické výpadky, dystónia

 • Bolesti chrbta (vertebrogenní algický syndrom)

 • Únavový syndróm, poruchy štítnej žľazy

 • Chronické choroby zažívacieho traktu - funkčná porucha, vredová choroba gastro-duodenálna, colitis ulcerosa, Morbus Crohn

 • Poruchy látkovej výmeny - diabetes mellitus, metabolický syndróm, dyslipidémie

 • Psychogynekológia - chronické gynekologické a urologické obtiaže, funkčná neplodnost, poruchy sexuálneho prežívania, vaginitismus, poruchy menstruačného cyklu, praemenstruačný syndrom, pruritus vulvae, menopauzálne a klimakterické stavy

 • Chronické kožné ochorenia- psoriasis, akné, neurodermatitida, urtikaria, atopický ekzém, dermatózy

 • Obehový systém - arteriálna hypertenzia, hypotenzie, arytmie

 • Alergia, astma bronchiale, hyperventilačný syndrom

 • Závrate (vertigo), tinitus, funkčná dysfonia, syndrm zovretého hrdla (globussyndrom)

 • Posttraumatické stavy – operácie, zlomeniny