Psychosomatické centrum

Naši lekári a terapeuti

 MUDr. Patrícia Tropek

  • je atestovaný psychiater a súdny znalec v odbore psychiatria
Narodila sa v roku 1969 v Bratislave.Vyštudovala Lekársku fakultu Všeobecné lekárstvo v Martine, po skončení pracovala ako odborný asistent na katedre Anatómie LF UK Martin kde viedla odborné semináre študentov Lekárskej fakulty a pracovala vo výskumnom neuroanatomickom tíme. Po skončení pokračovala v praxi sekundárneho lekára na oddelení 1. Psychiatrickej kliniky v Martine pod vedením profesora Franka a prof. Matulaya. V tomto období sa začala jej profilácia v rámci psychosomatiky v spolupráci s 1. Internou a Neurologickou klinikou. V rámci psychofarmakologie pracovala 8 rokov vo farmaceutickej spoločnosti. Menežerske skúsenosti nadobudla v Anglicku, Holandsku, Švajčiarsku. 10 rokov pôsobí v súkromnom zdravotníckom zariadení Pro Care ako ambulantný psychiater, vedie psychosomatické poradenstvo. V rámci psychosomatiky spolupracuje s lekárskymi špičkami so zahraničia v tejto oblasti MUDr. Hnízdil, Dr. Dahlke. Od novembra 2015 zakladá 1. Psychosomatické centrum na Slovensku v rámci občianskeho združenia Psychosomatická asociácia. Špičkou v tento oblasti je centrum vďaka prepojeniu odbornej psychiatrickej lekárskej, farmakologickej ,podpornej psychoterapeutickej a alternatívnej liečebnej oblasti , kde zameranie na individuálne potreby pacienta sa sklbujú v tíme odborníkov z každej oblasti.    

                             Mgr. Nela Szaszová

V roku 2005 som ukončila magisterské VŠ štúdium na Katedre psychológie Univerzity Komenského v Bratislave. Niekoľko rokov som pracovala v oblasti pracovnej psychológie v personálnej agentúre, kde som denne individuálne pracovala s ľuďmi, uchádzačmi o prácu. Mojou úlohou bolo hodnotenie ich vhodnosti na ponúkanú pracovnú pozíciu a ak mali uchádzači záujem, poskytovala som im poradenstvo v oblasti hľadaní si práce a ich sebaprezentácie, aby si zvýšili šancu na úspech na pracovných pohovoroch. Ihneď po ukončení štúdia na vysokej škole som sa zaradila do psychoterapeutického výcviku v hlbinne orientovanom smere – KIP – Katatýmne imaginatívnej psychoterapii, ktorá je ako terapeutická technika veľmi účinná. Pomáha klientovi aj terapeutovi hlbšie nazrieť do jeho individuálnej problematiky a tak mu pomôcť. Väčšinu výcviku už mám za sebou. V súčasnosti ukončujem prax v dennom psychiatrickom stacionári Spirare pod vedením MUDr. Jany Vránovej, kde pracujem ako so skupinou, tak aj s individuálnymi klientmi pod supervíziou. V najbližších týždňoch nastupujem do Psychiatrickej Nemocnice Philippa Pinela na stáž. Okrem klasických terapeutických kurzov mám kurz Reiki, zaoberám sa prácou s energiami, meditáciou a rada čítam ezoterickú literatúru. REGRESNA TERAPIA KIP