Psychosomatické centrum

Cenník

Psychosomatika a psychiatria Vstupné psychosomatické vyšetrenie - 50 EUR Kontrolné psychosomatické vyšetrenie - 30 EUR Akútna krízová intervencia / termín podľa vyžiadania  - 100 EUR Odobratie vodičského preukazu /4 vyšetrenia/mesiac + toxikologia - 250 EUR Psychoterapia Vstupné vyšetrenie, diagnostika, náčrt plánu a druh terapie ⁄ 50 minút ⁄ - 50 EUR Psychoterapia individuálna  ⁄ 50 minút ⁄ - 40 EUR Diagnostika Rorshachov test /1,5 hodiny/  80 EUR Párová terapia  ⁄ 90 minút ⁄  - 80 EUR Skupinová terapia  ⁄ 60 minút ⁄  - 15 EUR Poradenstvo ⁄ 50 minút ⁄  - 40 EUR Regresná terapia 2 hodiny - 80 EUR Denný infúzny stacionár Infúzna C vitamínová liečba / doporučuje sa podať 10 infúzií- 40 EUR Infúzna magnéziová liečba / doporučuje sa podať 8 infúzií - 30 EUR Podporná terapia kolagénové injekcie - 1 procedúra 13 EUR   výkony sú platené, platba iba v hotovosti