Psychosomatické centrum

Rodinný psychiater

Poskytovanie odbornej starostlivosti v mieste bydliska pacienta, zabezpečenie dignostiky, navrnutie liečby, doporučenie postupu pre iných odborníkov z hľadiska komorbidity psych. ochorení a iných diagnoz. Infúzna liečba v pohodlí domova. Návštevu doma je nutné vopred dohodnúť min. 2 dni dopredu, pacient musí mať k dispozícii všetky lekárske nálezy súvisiace so somatickým stavom, doporučenú liečbu, ktorú pacient […]